DUSZPASTERZE

 

Proboszcz

Ks. kan. mgr lic. Grzegorz Szczepaniak

 

Wikariusz

 Ks. mgr lic. Patryk Laskowski